Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Gazdasági felelősségvállalás-fenntartható pénzügyi mindennapok

A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium a társadalmi felelősségvállalása gazdaságfilozófiai kérdésekben az, hogy a fenntartói által elvárt költséghatékony működtetést biztosítsa.

Gazdasági felelősségvállalás valamennyi területet érinti, mint társadalmi, szociális, környezetvédelmi (vizek, erdők, mezők, stb.), energiagazdálkodási- takarékossági-, hulladékkezelés-és hasznosítási, innovációs, stb. felelősségvállalások. A jelenben pénzügyi döntést igényelnek, életünkben folyamatos odafigyelést, életmódot, és megtakarításokat, a jövőben élhető korszerű életet és bolygót.

A pályázatok által az elnyert forrásokból az állagmegóváson túl az épületeink korszerűsítésére is sorkerült, mint a tető felújítás, nyílászáró cserék, épületszigetelés, víz és elektromos rendszer cseréje. Jelenleg az informatikai hálózati rendszer van felújítás és modernizálás alatt. Ezzel a későbbiekben nem csak a takarékoskodást, technikai fejlesztéseket, szolgáljuk, hanem pedagógusaink, és diákjaink közérzetét is javítjuk. A digitális táblák beszerelésével és üzembe helyezésével, és a pedagógusok képzésével az oktatás színvonalát is emeli az intézmény.

Az intézmény további gazdasági felelősségvállalása úgy nyilvánul meg, hogy a működése során figyelembe veszi a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásokat.

Az iskola célja, hogy a diákoknak, jó példát és irányt mutasson. Működése mellett a társadalom iránti felelősségének is tudatában van, magatartását, cselekedeteit, politikáját ez szerint alakítja ki. Megtanítsuk, hogy a jelenbéli gazdasági döntések milyen hatással és milyen kapcsolatokkal hatnak a társadalmi és ökotudatos tevékenységekre és jövőre.

Vásárlások hatása a környezetre

A vásárlások során gyakran nem nézzük, hogy hazai vagy külföldi termékről van szó. Tréfás felirat a nagyáruház gyümölcspultjában a „Magyar termék Származási hely:Kína” felirat.

Belegondolunk-e hogy a termékhez kapcsolódó jövedelem ott keletkezik, ahol termelik, és ahol feldolgozzák?

Figyeljük-e az árukon a cimkéket és tudjuk-e mi a különbség?

magyar termék minősítés az árun akkor szerepel, ha az magyar alapanyagból, Magyarországon készült.

Hazai terméknek akkor nevezhető az élelmiszer, ha összetevőinek legalább 50 százaléka magyar és a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt.

A hazai feldolgozású termékek köre a Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű összetevőket tartalmazó élelmiszerek.

Lehetne ez mind ott, ahol élünk?  Pl: Balatonfüreden, egy helyi termelőnél

A piacon 22 db üzlet, 1200 m2 termelői-kereskedői csarnoktér van, a vásárlóknak 130 férőhelyes, ingyenes kiépített parkolóval. Húsáruház és ABC valamint 2 pékárú szakbolt van. A piacon termékek közt szerepel: fazekas termék, zöldségek, gyümölcsök, ruházat. Üzletek és őstermelők kínálják portékáikat. Aki megéhezett, megszomjazott, több pecsenyesütő és cukrászüzlet várja.

Ismerjük meg kik vannak állandóan a vásárcsarnokban őstermelők? Vásároltunk-e már tőlük?

Fair trade

A méltányos kereskedelem lényege, hogy olyan árban állapodik meg a kereskedő és a vevő, amely valóban kifejezi a termelők anyagi és munkaráfordításait. A felvásárlói ár kialakítása során figyelembe veszik a mindenkori gazdasági és szociális, sőt, ökológiai körülményeket.

Ezzel a helyi termelőnek bevételei stabilabbá válnak, segítik a tervezést és a beruházást.

Ár-prémium: minimum ár fölött prémiumot is fizet a termelőknek, ha azok vállalják, hogy ezt a pénzt a közösség számára fontos célra fordítják: például orvosi ellátás, oktatás, ivóvízellátás stb.

Fair trade minősítéssel nálunk Magyarországon leginkább az élelmiszereknél találkozunk, mint a: kávé, kakaó/csoki.  Termelésük során leginkább gyerekmunka áll a hátterében, ami a világtermelés 80-90%-át teszi ki.

Lokális vásárlások előnyeit

A lokális kereskedelem olyan helyi vállalkozásoknak biztosít megtalálhatóságot, akik fizikai üzlettel rendelkeznek, vagy a helyi piacon állandó árusító hellyel rendelkeznek. Gondoljunk bele, hányszor keresünk környezetünkben lévő üzleteket és ebből hányszor megyünk el oda és vásárolunk is!

A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra.”Tanulmányok szerint a helyben elköltött 100 Ft a helyi gazdaság szereplői számára 200 Ft bevételt jelent. Amikor az értékesítő vállalkozás nem helyi tulajdonú, a profit garantáltan elhagyja a helyi közösséget.”

Helyi terméken nincs jelentős szállítási díj. Nem csak kedvezőbb az ára, de környezet szennyezés is kevesebb a kereskedelem során.

A helyben keletkező jövedelmek keletkezése az iparűzési adó alapja. Ami ha helyben keletkezik a közművek, a település fejlesztésének finanszírozásában segít.

Helyi termelők és helyi termékek preferálásának előnyei

A szállítás, tárolás, tartósítás szerei, és annak módjai csökkentik a termékek zamatát, tápértékét. Ezért természetesebb az íze a helyi paradicsomnak, a sárgarépának a zöldségnek, szőlőnek és további háztáji élelmiszer növényeknek.

A piaci árusok, a helyi zöldség és gyümölcstermesztők, állattartók és élelmiszer feldolgozók mind-mind rendelkeznek egy saját, családi (siker)történettel. Különösen igaz ez akkor, ha az előállítás során a hagyományos családi recepteket, módszereket alkalmaznak. Azzal, hogy megvesszük ezeket a termékeket, a történet részeseivé válunk, és azt is megtudhatjuk, hogy lehet sikeres, működő vállalkozást otthon létrehozni, és mik a buktatói, kudarcai.

Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk. Ha a helyi termékek mellett tesszük le a voksunkat hozzájárulunk ahhoz, hogy a településünk, a kistérségünk, vagy a régió gazdaságilag fejlődjön, életképes, élhető és sikeres maradjon.

 „A mának élés gyakorlata, földünk véges természeti kincseinek felelőtlen kizsákmányolása, az emberiség közös tulajdonát képező földgolyónk magántulajdonba vétele lett korunk egyik, ha nem a legnagyobb problémája.” [1]

„Nem szabad, hogy a profit motiválja az egyén cselekedeteit, függetlenül attól, hogy neki, a családjának vagy az államnak származik-e haszna belőle. /Mencius/

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyan azt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12)

TEREMTÉSVÉDELEM

Fosszilis és megújuló energiák projekt

Az Ó- és Újszövetség, az emberi gondolkodás olyan kultúráját teremtette meg, amely lehetővé tette a teremtett világ birtokba vételét („hajtsátok uralmatok alá a földet”, Gen. 1,28), vizsgálását, megismerését, azt is kimondja, hogy „műveljétek és őrizzétek is azt” (Gen. 2,15). Ezt erősíti az Pál apostol szava: „Vizsgáljatok meg mindent, ami jó, azt tartsátok meg.”   (1Tessz 5,21). Sőt e gondolatok be nem tartása esetén büntetés is olvasható a Jelenések könyvében „…pusztulást hozz azokra, akik pusztítják a földet.” (Jel 11, 18).

Az európai gondolkodás alapjait döntően alakító Biblia tanítása szerint, a világot Isten teremtette, azaz a teremtett világ és a teremtő nem ugyanaz.

Az ember számára ez azt jelenti, hogy a világ megismerése, a természet, az emberi környezet megváltoztatása, nem jelent beavatkozást az Isten világába. Tehát a keresztény hagyományt tisztelő világban a szabad akarattal rendelkező ember maga döntheti el, hogy mit akar megismerni, miért és hogyan vizsgálja a természetet, milyen mértékben alakítja át, és hogyan használja fel saját céljaira.

A mának élés gyakorlata, földünk véges természeti kincseinek felelőtlen kizsákmányolása, az emberiség közös tulajdonát képező földgolyónk magántulajdonba vétele lett korunk egyik nagy, ha nem a legnagyobb problémája. A XXI. század embere, mint a társadalom mindennapi résztvevője, életvitelével naponta károsítja a természetet. A profitszerzés mindenek felettisége, a haszon maximalizálása, a fenntartható fejlődés minden áron való biztosítása azonban környezetünk, bolygónk felelőtlen kihasználásához, a föld- és vízgazdálkodás elhanyagolásához, globális felmelegedéshez, élővilágunk biodiverzitásának károsodásához vezet.

Az „utolsó órában” vagyunk! Ha most nem tudunk érdemben cselekedni, az egész emberiség kerül veszélybe. Ehhez:

Nekünk nem a természetet, hanem saját természetünket kell legyőznünk! Áder János                                                                                                                   

Vagy mi leszünk az a nemzedék, amely – alig egyetlen emberöltő alatt – elherdálja évezredes, évmilliós örökségét!?

Nem véletlen, hogy Ferenc pápa is, elődei VI. Pál és Szent II. János Pál után a „Laudato si” („Áldott légy”) kezdetű enciklikájában a teremtett világ, közös otthonunk védelmére, gondozására hívja fel a figyelmet.

A teremtett világ… Mindannyiunk személyes felelőssége, hogy megőrizzük.

Ennek szellemében évről évre nagyobb hangsúlyt fektet a természetvédelemre, környezettudatosságra, energiatakarékosságra, a megújuló energiaforrások megismerésének és használatának fontosságára a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium.

Az iskolánk az elmúlt 5 évben folyamatos megújuláson ment át. Elsőként megépült a korszerű tornacsarnok, melynek teljes Balaton felé néző tető szerkezetét napelemek borítják. Ezután a fiú kollégium teljes felújítása, a lány kollégium nyílászáróinak cseréje, és az épület hőszigetelése következett. Ezzel egy időben az egész intézmény teljes fűtésrendszerének korszerűsítése is megvalósult (olajfűtésről a kevésbé környezetszennyező gázfűtésre váltottak). Az elmúlt évben az iskola épületi is kívül-belül megújultak, korszerű nyílászárokat, víz- és hőszigetelést kaptak, a főépületre pedig új tetőfedés is került.

Ebben a szellemiségben az idei tanév 2. félévében a gyerekek különböző projekt munkákban vesznek részt a természetvédelem, a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, a gazdaságosság, a FOSSZILIS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK témakörében.

A projektek célja: a tanulók ismeretanyagának bővítése, a kíváncsiságuk és igényük felkeltése, a felelősségvállalásuk egyre sürgetőbb fontosságú szükségességének megértése, saját és gyermekeik jövője érdekében, a  BIBLIA és a TUDOMÁNY egységében.

Fül tartalma

Szociális érzékenyítés a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégiumban

Társadalmunkban az öregedéshez jórészt negatív sztereotípiák kapcsolódnak, amely tükröződik az idős emberekkel szemben tanúsított viselkedésünkben is. Az értékrendszer alakításában nagy szerepe van a prevenciónak. Napjainkban a generációk jórészt egymástól függetlenül élnek, pedig életük csak kölcsönös függőségben válhat teljessé. A generációk közötti együttműködést a támogatás és a törődés egysége hozza létre. E kölcsönös együttműködés színtere a család, a közösség és az egész társadalom. Ennek elérése érdekében indítottuk útjára a „szociális érzékenyítés” elnevezésű projektünket.

A program célja a generációk közötti együttműködés elősegítése.

Az érzékenyítő program célzottan, tervezetten és közvetlen módon hat a diákok személyiségére, így attitűdjükre is.

A program legfontosabb jellemzője, hogy a diákok saját élményeik által élhetik át a „szépkorú” emberek mindennapi életének pillanatait. Beszélgethetnek, velük megismerhetik azt a generációs tudást, amivel rendelkeznek az idős emberek. A program leghangsúlyosabb részei azok, melyekben valódi élethelyzetekben élhetik meg a fiatalok a segítés tevőlegességét.

Aligha véletlen, hogy „öreg” és „bölcs”, a Bibliában szinonimák, az idősek a hagyományok, a közösségi hozzáértés őrzői, akik továbbadják tudásukat a következő generációknak. Az idős ( szépkorú) emberek tisztelete és támogatása, a tanulásra is alkalmat ad a fiataloknak. Az öregek tekintélyének elfogadása a legfontosabb alapjául szolgálhat a családi és a közösségi életnek is. Az öreg bölcs ugyanis nemcsak ismereteket birtokol, hanem személyes élettapasztalatokat is, így válik tudása teljessé. „Beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek Jób 32,7”.

– az idősödésből, az egészségi állapot megváltozásából fakadó nehézségek feldolgozásának segítése

– pozitív kép kialakítása, a negatív beállítódások csökkentése az idősekkel kapcsolatban: ne tekintsék az idős embert tehernek

A program várható hatásai között megjelenik a pozitív szemléletváltozás, az elfogadó attitűd erősödése a diákokban.

  • –  az élethosszig tartó tanulás elvének érvényesítése az idősekre, a társadalomban való részvételük biztosítása érdekében

  • –  a demográfiai változások nyomán jelentkező feszültségek enyhítése

  • –  a generációk közötti kommunikáció és társadalmi szolidaritás fejlesztése.

    A program célcsoportja:

    Balatonfüreden élő idős emberek és a Szent Benedek iskola diákjai

  Élhető természetes környezet a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégiumban

 Iskolánk közel egy hektáros parkja gyönyörű panorámával, csodálatosan megújult kastély-és tanépületeivel „helyi jelentőségű védett természeti terület”

  Ez a tény, továbbá az iskola évtizedes szakmai múltja is kötelezi az itt tanuló diákot, itt dolgozót, vagy akár vendégként érkező látogatót egyaránt, hogy a hely szellemiségéhez méltón óvja és védje az itt lévő természeti értékeket.

 Társadalmunkban megtapasztaljuk ezen értékek, értékrendszerek változásait. Napjainkra, a 80-as évek elejétől a természetünk és környezetünk védelmére új fogalom jelent meg: a „fenntartható fejlődés” kifejezés, úgy tűnik, a 21. században az emberiség előtt valaha állt legnagyobb kihívása.

 Iskolánk elkötelezett ezen a téren. Célunk:   képessé kell tenni diákjainkat arra, hogy aktív és felelős állampolgárként szolgálják a fenntartható fejlődés ügyét. Ez csak úgy érhető el, hogy az iskola nem elszigetelt szervezetként, hanem együttműködve társadalmi környezetével.

 Az iskola képes aktív, konstruktív szerepet betölteni a közösség számára fontos kérdésekben.

A program kapcsán szeretnénk a már meglévő partnerekkel erősíteni az együttműködést, illetve új kapcsolatokon keresztül pozitív szemléletváltozást, új ismereteket adni diákjainknak.

A program várható hatása ebben a szemléletváltó magatartásban kell, hogy megnyilvánuljon. A program célcsoportja:

A Szent Benedek iskola diákjai, dolgozói és valamennyi együttműködő partnerünk.

Természetesen a Földet megmenteni nem tudjuk, de olyan személyiségfejlődési útra kell állnunk, hogy napi tevékenységeink hozzájáruljanak a Föld megmentéséhez.

Az Ó-és Újszövetség, az emberi gondolkodás olyan kultúráját teremtette meg, amely lehetővé tette a teremtett világ- birtokba vételét,

„Hajtsátok uralmatok alá a földet/

/Gen. 1,28/

                                        -vizsgálását, megismerését, azt is kimondja, hogy

„műveljétek és őrizzétek is azt”

/Gen.2,15/

„Minden másodpercben elkezdődik a jövő,” és „Jövőnket befolyásolja az, amit teszünk, és amit mások tesznek” ez a kiinduló pont a fenntartható fejlődés kérdéseinek vizsgálatakor.