Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Szociális érzékenyítés a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégiumban

Társadalmunkban az öregedéshez jórészt negatív sztereotípiák kapcsolódnak, amely tükröződik az idős emberekkel szemben tanúsított viselkedésünkben is. Az értékrendszer alakításában nagy szerepe van a prevenciónak. Napjainkban a generációk jórészt egymástól függetlenül élnek, pedig életük csak kölcsönös függőségben válhat teljessé. A generációk közötti együttműködést a támogatás és a törődés egysége hozza létre. E kölcsönös együttműködés színtere a család, a közösség és az egész társadalom. Ennek elérése érdekében indítottuk útjára a „szociális érzékenyítés” elnevezésű projektünket.

A program célja a generációk közötti együttműködés elősegítése.

Az érzékenyítő program célzottan, tervezetten és közvetlen módon hat a diákok személyiségére, így attitűdjükre is.

A program legfontosabb jellemzője, hogy a diákok saját élményeik által élhetik át a „szépkorú” emberek mindennapi életének pillanatait. Beszélgethetnek, velük megismerhetik azt a generációs tudást, amivel rendelkeznek az idős emberek. A program leghangsúlyosabb részei azok, melyekben valódi élethelyzetekben élhetik meg a fiatalok a segítés tevőlegességét.

Aligha véletlen, hogy “öreg” és “bölcs”, a Bibliában szinonimák, az idősek a hagyományok, a közösségi hozzáértés őrzői, akik továbbadják tudásukat a következő generációknak. Az idős ( szépkorú) emberek tisztelete és támogatása, a tanulásra is alkalmat ad a fiataloknak. Az öregek tekintélyének elfogadása a legfontosabb alapjául szolgálhat a családi és a közösségi életnek is. Az öreg bölcs ugyanis nemcsak ismereteket birtokol, hanem személyes élettapasztalatokat is, így válik tudása teljessé. “Beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek Jób 32,7”.

– az idősödésből, az egészségi állapot megváltozásából fakadó nehézségek feldolgozásának segítése

– pozitív kép kialakítása, a negatív beállítódások csökkentése az idősekkel kapcsolatban: ne tekintsék az idős embert tehernek

 

A program várható hatásai között megjelenik a pozitív szemléletváltozás, az elfogadó attitűd erősödése a diákokban.

  • –  az élethosszig tartó tanulás elvének érvényesítése az idősekre, a társadalomban való részvételük biztosítása érdekében

  • –  a demográfiai változások nyomán jelentkező feszültségek enyhítése

  • –  a generációk közötti kommunikáció és társadalmi szolidaritás fejlesztése.

    A program célcsoportja:

    Balatonfüreden élő idős emberek és a Szent Benedek iskola diákjai