Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

 

Tájékoztató a kollégiumi étkezési térítési díj és a menza térítési díj fizetésének módjáról

 

Teljes térítési díj:

Kedvezményes térítési díj:

Reggeli:

247 HUF/nap

124 HUF/nap

Ebéd:

404 HUF/nap

202 HUF/nap

Vacsora:

294 HUF/nap

147 HUF/nap

Összesen:

945 HUF/nap

473 HUF/nap

Teljes térítési díj: 404 HUF/nap

Kedvezményes térítési díj: 202 HUF/nap

A kedvezményes térítési díjat az intézménynek azon diákok részére áll módjában biztosítani, akik a jogszabályban foglaltak szerint:

– olyan családban élnek, ahol 3, vagy több gyermeket nevelnek (benyújtandó dokumentum: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata)

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára (benyújtandó dokumentum: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító hatósági döntés másolata)

– tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek számára (benyújtandó dokumentum: tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye).

A kedvezmény a jogosultság igazolásával vehető igénybe!

A térítési díjakat kizárólag készpénzben van lehetőség befizetni az intézmény pénztárában munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7:00-15:50 között, péntekenként 7:00-13:00 között. Az étkezés befizetésének határideje minden hónap 15.-e.

Aki az étkezési díjak befizetését adott hónap 15.-éig nem rendezte, a következő héten nem költözhet vissza kollégiumunkba.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a határidő be nem tartása esetén az étkezési díjból eredő fizetési hátralék a kollégiumi tagság megszűntetését vonhatja maga után.

Betegség, vagy egyéb távollét miatt az étkezést lemondani a e-mail címre küldött üzenettel van lehetőség, amely tartalmazza a gyermek nevét, illetve a hiányzás időtartamát. Kérjük, hogy hiányzást a lemondással érintett napot megelőző munkanap 13 óráig, amennyiben ez péntekre esik, úgy 11 óráig szíveskedjenek jelezni!