Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Középiskolai felvételi eljárás rendje a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba

Bencés középiskola Balatonfüreden!
Kaland – tanulás – lelkiség – közösség!

Iskolánkról

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fenntartásában működő iskolánk arra vállalkozik, hogy úgy adjon hasznos szakmai tudást növendékei kezébe, úgy készítsen fel az érettségire és szakmai tanulmányokra, hogy mellette a nevelést se hanyagolja el. Első számú célkitűzései közé tartozik az egész ember megszólítása, az egész ember – aki test, lélek és szellem egysége – nevelése.

Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Belső nyitottságot várunk el a hozzánk érkező diáktól, aki szabadon dönt arról, hogyan fog viszonyulni az evangélium örömhíréhez.

 • Kézilabdázol? Balatonfüred Város NB I-es férfi kézilabda csapata vár! A versenyszerű sportolást támogatjuk!
 • Röplabdázol? Balatonfüred Város NB I-es női röplabda csapata vár! A versenyszerű sportolást támogatjuk!
 • Élvonalban sportolsz? A versenyszerű sportolást támogatjuk!
 • Az iskola vállalja, hogy a beiskolázott tehetséges gyerekek a Balatonfüredi Futball Club utánpótlás rendszerében emelt szintű labdarúgó képzésben vehetnek részt.
 • Korszerű gyakorlati oktatási helyszínek várják a tanulókat. (saját sportcsarnok, rendészeti kabinet, rendészeti gyakorló, nyelvi terem, informatika termek, természettudományi előadó)
 • Minden teremben IKT eszközök segítik a munkát.
 • Kollégiumok (kettő és négy ágyas szobákkal) várják a távolabbról érkezőket, ahol családias hangulatban telnek a hétköznapok.
 • Nyelv és szakmagyakorlási lehetőségként az iskola külföldi (német, osztrák, holland) kapcsolatai segítségével tanulmányutakon vehetsz részt.

Az iskola OM azonosítója: 203367
Telephely kód: 001

Elérhetőségek:
Telefonszám: +36-30-654-1843
E-mail:
Honlap:  szentbenedekiskola.hu

 

Felvételi elbeszélgetés:

Az elbeszélgetés célja többek között a szakmai rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására. (Kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is.)  

 

A 2024/2025. tanévre meghirdetett tanulmányi területek és kódjaik:

GIMNÁZIUM
0011 Gimnáziumi osztály angol nyelvi előkészítő évfolyammal

Erre a képzésre elsősorban a tanulásban motivált, felsőoktatásba készülő tanulókat várjuk. A továbbtanuláshoz szükséges sikeres középszintű, igény szerint emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésen van a hangsúly (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és egy választott tárgyból) eleget téve a képzés követelményeinek.

A gimnáziumi évfolyamokban angol, német és spanyol nyelvet is oktatunk párhuzamosan. A nyelvi előkészítő tanév során a magas óraszámban oktatott angol nyelvből ajánlott a B2 szintű komplex nyelvvizsga megszerzése. Ezt követően iskolánk lehetőséget biztosít a második idegen nyelv intenzívebb tanulására, újabb nyelvvizsga megszerzése céljából.

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:

 • Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvből és matematikából) eredményét.
 • A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyakból).
 • Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.

TECHNIKUM
0014 Rendészeti technikum – ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL

A rendész kadétképzés az első két évfolyamban kötelező kollégiumi bentlakással a rendészeti szakmára és életpályára készít fel. Tanulóink széles körű etikai, politológiai, történelmi, jogi és pszichológiai ismereteket sajátítanak el. Speciális gyakorlat: önvédelem, lövészet, katasztrófavédelem. Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent.

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:

 • Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvből és matematikából) eredményét
 • A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból)
 • Fizikai alkalmassági vizsga
 • Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre, melynek része lesz egy fizikai alkalmassági felvételi is

0015 Sportedző-sportszervező technikus– ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL

Sportág megjelölés: női röplabda, férfi kézilabda, férfi labdarúgás

A képzés olyan fiatalok számára ajánlott, akiknek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választják ezt a területet hivatásul.

A diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, amely előny a felsőoktatás keretében történő továbbtanulásra vagy akár a munkaerőpiacon való helytállásra.

Feltétel: ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, sportegyesületi vagy szakszövetségi igazolás, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:

 • Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvből és matematikából) eredményét
 • A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból)
 • Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.

 

Felvételi eljárás rendje:

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által megjelölt jelentkezési formában. www.oktatas.hu kiadott jelentkezési lapon, melyet 2023. november 30-ig kell beküldeni iskolánk titkárságára.

Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok) 2024. január 20. szombat 10:00 óra (megjelenés negyed órával korábban, személyi igazolványt hozni kell)

Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése: 2024. január 26., péntek 8.00 – 16:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2024. január 30., kedd 14:00 óra

Pótló központi javított dolgozatok megtekintése: 2024. február 2., péntek 8:00 – 12:00

Értesítés az írásbeli felvételi eredményről: 2024. február 9.

Jelentkezési lapok benyújtása iskolánkba: 2024. február 21.

Szóbeli elbeszélgetés az általános felvételi eljárás keretében: 2024. március 7., 8., 9.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2024. március 22. péntek

Egyeztetett felvételi jegyzéket (végeredmény) megkapják a középiskolák: 2024. április 26. péntek

Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak: 2024. május 2. csütörtökajánlott