Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL

Sport technikus, Sportedző-sportszervező szakmairány  –  Kézilabda, Labdarúgás, Röplabda         (szakmaszám:5 1014 2002) 

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

 

A sportedző- sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. 

 

Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. Felvételi elbeszélgetés és fizikai alkalmassági vizsga szükséges.

 

A 2020 szeptember 1. után beiratkozott tanulók ösztöndíjának alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összege. 

Technikumban 2020-ban 5%, azaz 8.050.- forint/hó a juttatás.

A technikusi képzés ösztöndíja szeptember 1.-től jár. A tanév 1. ösztöndíját október 15.-én kapják meg a szeptemberi ösztöndíjjal együtt.

Amennyiben a tanuló hiányzása eléri a 6 igazoltalan órát, abban a tanévben a tanulónak nem jár több ösztöndíj.

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikai, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása. 

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
 • a sportági technikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri javítja;
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 • a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
 • a tehetséggondozást korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 • különböző ciklusú edzésterveket készít;
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

A vizsga két részből fog állni: általános kondicionális képességek felmérése és labdás ügyességi feladatok.

A kondicionális feladatok mindenki számára kötelezőek, az ügyességi feladatok közül egy labdajátékot kell választani.

Sportfelszerelést, sportcipőt kérjük hozzanak magukkal. Jó idő esetén a labdajátékok kültéri sportpályán lesznek bemutatva.

Általános kondicionális képességek felmérése:

 • kötélmászás (mászókulcsolással vagy függeszkedve)
 • fekvőtámasz
 • helyből távolugrás

Ügyességi labdás feladatok:

Kézilabda:

 • egykezes felső átadás társnak vagy falra 3 méter távolságról,
 • alapvonalról indulva szlalom labdavezetés bóják közt majd a labdát felvéve egykezes felső kapuralövés felugrásból 6 méter távolságról .

Röplabda:

 • Kosárérintéssel labda levegőben tartása folyamatosan hibázásig vagy max. 20 érintés,
 • Alkarérintéssel labda levegőben tartása folyamatosan hibázásig vagy max. 20 érintés.

Labdarúgás:

 • Földről lábbal felvett labdával labdaemelgetés (dekázás) folyamatosan hibázásig vagy max. 20 érintés,
 • Alapvonalról indulva szlalom labdavezetés bója kerüléssel, majd kapura lövés 7 méter távolságról.

Jó felkészülést kívánunk!

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

A Röplabda Akadémiai képzésünk mellett a fenti szakot is el tudod végezni.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola és az Akadémia egy terülten helyezkedik el, így könnyen és biztonságban teltek mindennapjaink.

Iskola

3,5 Ha-os területen működik az iskola, melynek különálló tanügyigazgatása épületeiben folyik az oktatás szakiránytól függően. Az épületek felújítottak modernizáltak és jól felszereltek.

Kollégium

Fiú és lány kollégiumainkban 100-100 fő elhelyezésére van lehetőség 2, 4 fős szobákban. A fiúkollégium felújított, a lányok épülete is hamarosan megszépül. Sportolóink elhelyezése hétvégén is biztosított a versenyidőszakban, természetesen felnőtt felügyelettel. Hétvégi szülői szállás előre egyeztetett időpontokban lehetséges.

Ellátás

Sportolóink napi háromszori étkezése az iskola konyháján megoldott az egészséges táplálkozás jegyében.

Csarnok

Az iskola tornacsarnokában zajlanak az edzések és a felkészülés, természetesen a hazai versenyek is itt kerülnek megrendezésre minden korosztályban.

Alapszintű röplabda csoport

Előny, de nem feltétel: röplabda előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Tanulmányokat segítő kijelölt pedagógus 
 • Versenyzési lehetőség: U15, U17 korosztályokban
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján

Emelt szintű röplabdás csoport

Feltétel: röplabdás előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Tanulmányokat segítő kijelölt pedagógus 
 • Versenyzési lehetőség: U15, U17, U19, U21/NB2. korosztályokban 
 • szállás: díjmentes kollégiumi elhelyezés
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján

Kiemelt röplabda csoport

Feltétel: röplabdás előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Tanulmányokat segítő kijelölt pedagógus 
 • Versenyzési lehetőség: U19, U21/NB2. korosztályokban 
 • NB1-es kerettel való felkészülés, versenyzés
 • szállás: díjmentes kollégiumi elhelyezés
 • teljes ellátás: napi 3 étkezés
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján
 • Részvételi lehetőség az Akadémiai Ösztöndíj Programjában