Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL

Sport technikus, Sportedző-sportszervező szakmairány  –  Kézilabda(férfi), Labdarúgás(férfi), Röplabda(női)         (szakmaszám:5 1014 2002) 

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
 
A sportedző- sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. 
 
Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. A 7. évvégi, a 8. félévi tanulmányi eredmény, a központi felvételi eredménye, a felvételi elbeszélgetés eredménye adja a felvételi összpontszámát. 
A feltünetetett sportágában sportklub vagy sportszövetségi igazolással rendlkezzen! 
Bővebben a felvételi/felvételi tájékoztató oldalon.

 

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

 

Az ösztöndíj bemutató leírása:

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

 

Az ösztöndíj mértéke:

 

Ágazati alapoktatásban: 

IntézménytípusÖsztöndíj mértékeÖsztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Technikumösztöndíj alapjának 8%-a8.000 Ft
Szakképző iskolaösztöndíj alapjának 16%-a16.000 Ft

 

Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):

A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlagaÖsztöndíj mértékeÖsztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2,00–2,99ösztöndíj alapjának 8%-a8.000 Ft
3,00–3,99ösztöndíj alapjának 25%-a25.000 Ft
4,00–4,49ösztöndíj alapjának 42%-a42.000 Ft
4,49 fölöttösztöndíj alapjának 59%-a59.000 Ft
A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányábanösztöndíj alapjának 16%-a16.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

Jelentkezési lap/pályázati adatlap: –

További információk: 

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 

további részletek: https://ikk.hu/osztondijak

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikai, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása. 

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
 • a sportági technikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri javítja;
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 • a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
 • a tehetséggondozást korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 • különböző ciklusú edzésterveket készít;
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

A sport technikusi képzésünkre három sportág egyikében várjuk a jelenkezőket. Ezek a sportágak férfi kézilabda, férfi labdarúgás, női röplabda.  

Intézményünk három akadémiával müködik együtt:

– Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia – BFKA

– Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club – BUSC

– Szent Benedek Röplabda Akadémia – SZBRA

Az egyes sportági területek követelményeit a fent felsorolt sportági akadémiák határozzák meg. Az alkalmassági vizsga részleteiről érdeklődni lehet a sportági akadémiák utánpótlás szakmai felelőseinél. 

 

Jó felkészülést kívánunk!

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Ezek a sportágak férfi kézilabda, férfi labdarúgás, női röplabda.  

Intézményünk három akadémiával müködik együtt:

– Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia – BFKA

– Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club – BUSC

– Szent Benedek Röplabda Akadémia – SZBRA

A Röplabda Akadémiai képzésünk mellett a fenti szakot is el tudod végezni.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola és az Akadémia egy terülten helyezkedik el, így könnyen és biztonságban telnek mindennapjaink.

Iskola

3,5 Ha-os területen működik az iskola, melynek különálló tanügyigazgatási épületeiben folyik az oktatás szakiránytól függően. Az épületek felújítottak, modernizáltak és jól felszereltek.

Kollégium

Fiú és lány kollégiumainkban 110-110 fő elhelyezésére van lehetőség 2, 4 fős szobákban. A fiúkollégium felújított, a lányok épülete is hamarosan megszépül. Sportolóink elhelyezése hétvégén is biztosított a versenyidőszakban, természetesen felnőtt felügyelettel. 

Ellátás

Sportolóink napi háromszori étkezése az iskola konyháján megoldott az egészséges táplálkozás jegyében.

Csarnok

Az iskola tornacsarnokában zajlanak az edzések és a felkészülés, természetesen a hazai versenyek is itt kerülnek megrendezésre minden korosztályban

Emelt szintű röplabdás csoport

Feltétel: röplabdás múlt

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Mentortanári támogatás 
 • Versenyzési lehetőség: U15, U17, U19, U21/NB2. korosztályokban 
 • szállás: akadémia által biztosított kollégiumi elhelyezés
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján

Kiemelt röplabda csoport

Feltétel: röplabdás előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Egyéni posztcentrikus képzés
 • Mentortanári támogatás 
 • Versenyzési lehetőség: U19, U21/NB2. korosztályokban 
 • Extraligás kerettel való felkészülés, versenyeztetési lehetőség
 • szállás: Akadémia által biztosított kollégoiumi elhelyezés
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján
 • Pályázati lehetőség az Akadémiai Ösztöndíj Programjában való részvételre