Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL

Sport technikus, Sportedző-sportszervező szakmairány  –  Kézilabda(férfi), Labdarúgás(férfi), Röplabda(női)         (szakmaszám:5 1014 2002) 

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
 
A sportedző- sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. 
 
Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. A 7. évvégi, a 8. félévi tanulmányi eredmény, a központi felvételi eredménye, a felvételi elbeszélgetés eredménye adja a felvételi összpontszámát. 
A feltünetetett sportágában sportklub vagy sportszövetségi igazolással rendlkezzen! 
Bővebben a felvételi/felvételi tájékoztató oldalon.

 

A 2021 szeptember 1. után beiratkozott tanulók ösztöndíjának alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összege. 

Technikumban 2021-ban 5%, azaz 8.370.- forint/hó a juttatás.

A technikusi képzés ösztöndíja szeptember 1.-től jár. A tanév 1. ösztöndíját október 15. és 28 között kapják meg a szeptemberi ösztöndíjjal együtt.

Amennyiben a tanuló hiányzása eléri a 6 igazoltalan órát, abban a tanévben a tanulónak nem jár több ösztöndíj.

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikai, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása. 

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
 • a sportági technikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri javítja;
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 • a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
 • a tehetséggondozást korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 • különböző ciklusú edzésterveket készít;
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

A vizsga két részből fog állni: általános kondicionális képességek felmérése és labdás ügyességi feladatok.

A kondicionális feladatok mindenki számára kötelezőek, az ügyességi feladatok közül egy labdajátékot kell választani.

Sportfelszerelést, sportcipőt kérjük hozzanak magukkal. Jó idő esetén a labdajátékok kültéri sportpályán lesznek bemutatva.

Általános kondicionális képességek felmérése:

 • kötélmászás (mászókulcsolással vagy függeszkedve)
 • fekvőtámasz
 • helyből távolugrás

Ügyességi labdás feladatok:

Kézilabda:

 • egykezes felső átadás társnak vagy falra 3 méter távolságról,
 • alapvonalról indulva szlalom labdavezetés bóják közt majd a labdát felvéve egykezes felső kapuralövés felugrásból 6 méter távolságról .

Röplabda:

 • Kosárérintéssel labda levegőben tartása folyamatosan hibázásig vagy max. 20 érintés,
 • Alkarérintéssel labda levegőben tartása folyamatosan hibázásig vagy max. 20 érintés.

Labdarúgás:

 • Földről lábbal felvett labdával labdaemelgetés (dekázás) folyamatosan hibázásig vagy max. 20 érintés,
 • Alapvonalról indulva szlalom labdavezetés bója kerüléssel, majd kapura lövés 7 méter távolságról.

Jó felkészülést kívánunk!

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

 • őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
 • ellátja a belső és a közterületi járőszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetben, közveszély-elhárításban;
 • elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
 • lőfegyvert használ;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartása. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

A 2021 szeptember 1. után beiratkozott tanulók ösztöndíjának alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összege. 

Technikumban 2020-ban 5%, azaz 8.370.- forint/hó a juttatás.

A technikusi képzés ösztöndíja szeptember 1.-től jár. A tanév 1. ösztöndíját október 15. és 28 között kapják meg a szeptemberi ösztöndíjjal együtt.

Amennyiben a tanuló hiányzása eléri a 6 igazoltalan órát, abban a tanévben a tanulónak nem jár több ösztöndíj.

A Röplabda Akadémiai képzésünk mellett a fenti szakot is el tudod végezni.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola és az Akadémia egy terülten helyezkedik el, így könnyen és biztonságban teltek mindennapjaink.

Iskola

3,5 Ha-os területen működik az iskola, melynek különálló tanügyigazgatása épületeiben folyik az oktatás szakiránytól függően. Az épületek felújítottak modernizáltak és jól felszereltek.

Kollégium

Fiú és lány kollégiumainkban 100-100 fő elhelyezésére van lehetőség 2, 4 fős szobákban. A fiúkollégium felújított, a lányok épülete is hamarosan megszépül. Sportolóink elhelyezése hétvégén is biztosított a versenyidőszakban, természetesen felnőtt felügyelettel. 

Ellátás

Sportolóink napi háromszori étkezése az iskola konyháján megoldott az egészséges táplálkozás jegyében.

Csarnok

Az iskola tornacsarnokában zajlanak az edzések és a felkészülés, természetesen a hazai versenyek is itt kerülnek megrendezésre minden korosztályban.

Alapszintű röplabda csoport

Előny, de nem feltétel: röplabda előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Tanulmányokat segítő kijelölt pedagógus 
 • Versenyzési lehetőség: U15, U17 korosztályokban
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján

Emelt szintű röplabdás csoport

Feltétel: röplabdás előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Tanulmányokat segítő kijelölt pedagógus 
 • Versenyzési lehetőség: U15, U17, U19, U21/NB2. korosztályokban 
 • szállás: díjmentes kollégiumi elhelyezés
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján

Kiemelt röplabda csoport

Feltétel: röplabdás előképzettség

Biztosított feltételek:

 • Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
 • Tanulmányokat segítő kijelölt pedagógus 
 • Versenyzési lehetőség: U19, U21/NB2. korosztályokban 
 • NB1-es kerettel való felkészülés, versenyzés
 • szállás: díjmentes kollégiumi elhelyezés
 • teljes ellátás: napi 3 étkezés
 • Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslat alapján
 • Részvételi lehetőség az Akadémiai Ösztöndíj Programjában