Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL 

Közszolgálati technikus, Rendészeti technikus szakirány  (szakmaszám: 5 0413 1801) 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztosnági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő válszatott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szervezetek, a bűntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem- tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

A képzés a rendészeti szakmára és életpályára készít fel. Tanulóink széles körű etikai, politológiai, történelmi, jogi és pszichológiai ismereteket sajátítanak el. Speciális gyakorlat: önvédelem, lövészet, katasztrófavédelem.

Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. A 7. évvégi, a 8. félévi tanulmányi eredmény, a központi felvételi eredménye, a felvételi elbeszélgetés és fizikai alkalmassági vizsga eredménye adja a felvételi összpontszámát. Bővebben a felvételi/felvételi tájékoztató oldalon.

A diáknak először ágazatot kell csak választani, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, mint a gimnáziumban. Matematika, magyar és történelem tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. Az ötödik év végén egyszerre kapnak a tanulók érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

 • őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
 • ellátja a belső és a közterületi járőszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetben, közveszély-elhárításban;
 • elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
 • lőfegyvert használ;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat. 

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartására. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

A 2021 szeptember 1. után beiratkozott tanulók ösztöndíjának alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összege. 

Technikumban 2020-ban 5%, azaz 8.370.- forint/hó a juttatás.

A technikusi képzés ösztöndíja szeptember 1.-től jár. A tanév 1. ösztöndíját október 15. és 28 között kapják meg a szeptemberi ösztöndíjjal együtt.

Amennyiben a tanuló hiányzása eléri a 6 igazoltalan órát, abban a tanévben a tanulónak nem jár több ösztöndíj.

A vizsga általonos kondicionális képességek felméréséből áll: A kondicionális feladatok minden jelentkező számára kötelezőek. Sportfelszerelést sportcipőt kérjük hozzanak magukkal. 

Általános kondicionális képességek felmérése:

 • kötélmászás (mászókulcsolással vagy függeszkedve)
 • fekvőtámasz
 • helyből távolugrás

Jó felkészülést kívánunk!