Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL 

Közszolgálati technikus, Rendészeti technikus szakirány  (szakmaszám: 5 0413 1801) 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztosnági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő válszatott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szervezetek, a bűntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem- tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

A képzés a rendészeti szakmára és életpályára készít fel. Tanulóink széles körű etikai, politológiai, történelmi, jogi és pszichológiai ismereteket sajátítanak el. Speciális gyakorlat: önvédelem, lövészet, katasztrófavédelem.

Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. A 7. évvégi, a 8. félévi tanulmányi eredmény, a központi felvételi eredménye, a felvételi elbeszélgetés és fizikai alkalmassági vizsga eredménye adja a felvételi összpontszámát. Bővebben a felvételi/felvételi tájékoztató oldalon.

A diáknak először ágazatot kell csak választani, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, mint a gimnáziumban. Matematika, magyar és történelem tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. Az ötödik év végén egyszerre kapnak a tanulók érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

 • őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
 • ellátja a belső és a közterületi járőszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetben, közveszély-elhárításban;
 • elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
 • lőfegyvert használ;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat. 

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartására. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

 

Az ösztöndíj bemutató leírása:

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

 

Az ösztöndíj mértéke:

 

Ágazati alapoktatásban: 

IntézménytípusÖsztöndíj mértékeÖsztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Technikumösztöndíj alapjának 8%-a8.000 Ft
Szakképző iskolaösztöndíj alapjának 16%-a16.000 Ft

 

Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):

A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlagaÖsztöndíj mértékeÖsztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2,00–2,99ösztöndíj alapjának 8%-a8.000 Ft
3,00–3,99ösztöndíj alapjának 25%-a25.000 Ft
4,00–4,49ösztöndíj alapjának 42%-a42.000 Ft
4,49 fölöttösztöndíj alapjának 59%-a59.000 Ft
A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányábanösztöndíj alapjának 16%-a16.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

Jelentkezési lap/pályázati adatlap: –

További információk: 

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 

további részletek: https://ikk.hu/osztondijak

A vizsga általonos kondicionális képességek felméréséből áll: A kondicionális feladatok minden jelentkező számára kötelezőek. Sportfelszerelést sportcipőt kérjük hozzanak magukkal. 

Általános kondicionális képességek felmérése:

 • kötélmászás (mászókulcsolással vagy függeszkedve)
 • fekvőtámasz
 • helyből távolugrás

Jó felkészülést kívánunk!