Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Tudnivalók az írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2020. december 4.: tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum Szakképző Iskola és Kollégiumába.

A rendes felvételi eljárás keretében intézményünkbe 2021. február 19-ig kell jelentkezni.

SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

Általános feltételek

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.
Nyelvi előkészítőre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,8 kell legyen.
Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.
Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az oldalon lejjebb találhatóak.

A képzéseinkkel és a felvételivel kapcsolatos további kérdéseikre szívesen válaszolunk telefonon is napközben a +36-30-881-3284 telefonszámon.

2020. január 18. 10:00 óra: központi írásbeli vizsga a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum Szakképző Iskola és Kollégiumában

(Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23. 14:00 óra: csak előre bejelentett, indokolt esetben van rá lehetőség.)

Az írásbeli vizsgáról külön értesítést, behívót nem küldünk.

A tanulók személyi igazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal.

Az írásbelik eredményeit 2020. január 24-én feltesszük az iskola honlapjára (a tanulók oktatási azonosítói fognak szerepelni).

Írásbeli vizsgák megtekintésének napja: 2020. január 23. csütörtök 8:00-15:00, január 24. péntek  8:00-11:30

Észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, tizenhat óráig írásban lehet leadni.

Letölthető jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára (PDF, 288 kb)

A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskolába jelentkezők szóbeli felvételi időpontja: 2022. február 24, 25., 26. (a honlapon várhatóan 21.-én közzétett beosztás szerint).

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az ellenőrző könyvet-ahol nincs, az e-napló kivonatot, két felbélyegzett borítékot (egyiket az általános iskolának megcímezve, másikat saját részre megcímezve, a feladó mindkét esetben a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola), lehetőség szerint lelkészi ajánlást, magyar, matematika és kedvenc tantárgy füzetét, valamint okleveleket, versenyeredményeket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

OM-szám: 203367

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.

Tanév: 2021/2022

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

 

Általános feltételek

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.

Nyelvi előkészítőre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,8 kell legyen.

Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.

Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi és fizikai alkalmasság is szükséges.

Iskolánk felvételi rangsorolásánál egyaránt számít a hozott pontok összege a központi felvételi eredménye és a személyes felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok. Technikum esetén ez még kiegészül a fizikai alkalmassági vizsga eredményével is. A  korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a sikeres középiskolai tanulmányok befejezéséhez a központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 35 pont kell legyen a felvétel évében.

 

Felvételi pontrendszer: összesen 200 pont

I. Általános iskolából hozott pontok: maximum 50 pont

9.- be jelentkezőknél: Általános iskola 7. év vége és 8. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér, a két félév eredményét átlagoljuk.

Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv.

II. Központi felvételin elért eredmény: 100 pont

A két tantárgyból a központi írásbeli felvételin elért eredmények pontszámait összegezzük: Az eredménnyel megegyező pontszámot kap a tanuló.

III. Felvételi beszélgetésen elért eredmény: 50 pont

A felvételi beszélgetések során iskolánknak és a jelentkező diáknak alkalma nyílik megismerni egymást és az esetlegesen gyengébben sikerült központi felvételi eredmény ellenére is érdemesnek találjuk a felvételre.

  1. a) belső értékelési rendszer (kommunikáció, nyelvi készségek, motiváció) → 25 pont
  2. b) európai és keresztény értékek elfogadására való nyitottság → 13 pont
  3. c) szociális kompetenciák → 12 pont

Pontozás mentességgel rendelkező tanulók esetében

  • Legalább egy tárgyból meg kell írni a központi írásbeli vizsgát.
  • A tantárgyi mentességgel rendelkező tanulók hozott pontjainál a hiányzó érdemjegy helyett a többi érdemjegy átlagával növeljük meg az összpontszámot.

Például: ha egy tárgyból felmentett: hozott pontok + hozott pontok/9

              ha két tárgyból felmentett: hozott pontok + (hozott pontok/8)x2

  • Aki csak egy tárgyból írt központi felvételit, annak az egy tárgynak az eredményét duplázzuk.

Ha nem 50 pont a központi írásbeli maximális pontszáma – mentesség miatt -, az elért pontszámot elosztjuk a tanuló által maximálisan elérhető pontszámmal, és megszorozzuk ötvennel.

A pótfelvételi szervezésének vagy nem szervezésének jogát az iskola fenntartja. 

Képzési területek: tagozatkódok és a képzés tartalma

a nyelvi előkészítő évfolyamon az első nyelv magas óraszámú oktatása (16 óra/hét), előkészítő évfolyamon második nyelv választása (német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon angol idegen nyelv, tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

10. évfolyamon lehetőség van szakirány választásra:

– Közigazgatási ügyintéző

– Rendészeti technikus

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon angol idegen nyelv, tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

10. évfolyamon lehetőség van a  Sportedző-sportszervező szakirány választásra:

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettségben megszerzésével zárul. 

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező. A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizetést.

 

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

Letölthető pályaválasztási tájékoztató: