Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Tudnivalók az írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2019. december 6.: tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégiumába.

Jelentkezési lap letöltése

A rendes felvételi eljárás keretében intézményünkbe 2020. február 19-ig kell jelentkezni.

SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

Általános feltételek

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.
Nyelvi előkészítőre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.
Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.
Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az oldal alján találhatóak.

2020. január 18. 10:00 óra: központi írásbeli vizsga a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégiumában

(Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23. 14:00 óra: csak előre bejelentett, indokolt esetben van rá lehetőség.)

Az írásbeli vizsgáról külön értesítést, behívót nem küldünk.

A tanulók személyi igazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal.

Az írásbelik eredményeit 2020. január 24-én feltesszük az iskola honlapjára (a tanulók oktatási azonosítói fognak szerepelni).

Írásbeli vizsgák megtekintésének napja: 2020. január 24. péntek 8:00-15:00.

Észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, tizenhat óráig írásban lehet leadni.

A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskolába jelentkezők szóbeli felvételi időpontja: 2020. február 29 szombat (a honlapon közétett beosztás szerint).

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az ellenőrző könyvet, két felbélyegzett borítékot (egyiket az általános iskolának megcímezve, másikat saját részre megcímezve, a feladó mindkét esetben a Szent Benedek Középiskola), lehetőség szerint lelkészi ajánlást, magyar, matematika és kedvenc tantárgy füzetét, valamint okleveleket, versenyeredményeket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

1. Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium

2. OM-szám: 203367

3. 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.

4. Tanév: 2020/2021

5. A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

 

Általános feltételek

 

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.

Nyelvi előkészítőre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.

Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.

Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.

A  központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 35 pont kell legyen ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre érdemes legyen bejönni.

 

Felvételi pontrendszer: összesen 200 pont

I.. Általános iskolából hozott pontok: maximum 50 pont

9.- be jelentkezőknél: Általános iskola 7. év vége és 8. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér, a két félév eredményét átlagoljuk.

Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz + legjobb eredményű készségtárgy.

  1. Központi felvételin elért eredmény: 100 pont

A két tantárgyból a központi írásbeli felvételin elért eredmények pontszámait összegezzük: Az eredménnyel megegyező pontszámot kap a tanuló.

III. Felvételi beszélgetésen elért eredmény: 50 pont

  1. a) belső értékelési rendszer (kommunikáció, nyelvi készségek, motiváció) → 20 pont
  2. b) európai és keresztény értékek elfogadására való nyitottság → 15 pont
  3. c) szociális kompetenciák → 15 pont

Pontozás mentességgel rendelkező tanulók esetében

 

  • Legalább egy tárgyból meg kell írni a központi írásbeli vizsgát.
  • A tantárgyi mentességgel rendelkező tanulók hozott pontjainál a hiányzó érdemjegy helyett a többi érdemjegy átlagával növeljük meg az összpontszámot.

Például: ha egy tárgyból felmentett: hozott pontok + hozott pontok/9

              ha két tárgyból felmentett: hozott pontok + (hozott pontok/8)x2

  • Aki csak egy tárgyból írt központi felvételit, annak az egy tárgynak az eredményét duplázzuk.

Ha nem 50 pont a központi írásbeli maximális pontszáma – mentesség miatt -, az elért pontszámot elosztjuk a tanuló által maximálisan elérhető pontszámmal, és megszorozzuk ötvennel.

Képzési területek: tagozatkódok és a képzés tartalma

a nyelvi előkészítő évfolyamon az első nyelv magas óraszámú oktatása (16 óra/hét), 9. évfolyamon második nyelv választása (német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

a nyelvi előkészítő évfolyamon az első nyelv magas óraszámú oktatása (16 óra/hét), 9. évfolyamon második nyelv választása (angol), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon második nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

10. évfolyamon lehetőség van szakirány választásra:

– Közigazgatási ügyintéző

– Rendészeti technikus

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

9. évfolyamon idegen nyelv választása (angol, német), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.