Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Központi írásbeli dolgozatok megtekintése

A dolgozatok megtekintése és az értékelő lap átadása: 2024. január 26., péntek 8:00 – 16:00 óra között az igazgatóhelyettesi iroda.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet, a vizsgázó kérésére. Kizárólag a hivatalos javítási-értékesíti útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – a vizsgaszervező intézményben írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.