Weboldalt készítette: Websafe IT Security Kft. X

Szakképzést és gyakorlati oktatást érintő intézkedések

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján az Innovációs és Technológiai Miniszter meghatározta a szakképzési alapfeladatellátás és a gyakorlati képzőhelyeken történő munkavégzés új rendjét.

 

A szakképzést és a gyakorlati oktatást érintő feladatokkal kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által meghatározottak az irányadóak, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

  • A közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre (szükséges eszközök hiányában a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik erről a tanulók részére legfeljebb 5 fős csoportokban).
  • A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.
  • Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. Ilyen esetben a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatását át kell csoportosítani.
  • A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben továbbra is megtartják a gyakorlati oktatást, a levélben ismertetett járványügyi szempontok betartásával, amelyről az iskola nyilatkoztatja a duális képzőhelyet.
  • A tanulói juttatásokat érintően még nincsenek egyértelmű információk, feltehetőleg a megváltozott gyakorlat-teljesítési mód esetében – ha az iskola átveszi a gyakorlati oktatást (digitális munkarend) – állapítható meg biztosan, hogy a tanulónak jár a pénzbeli juttatás.
  • Az elszámolással kapcsolatban folyamatos a NAV-val való egyeztetés, egyelőre minden vállalkozás a normál menetrend szerint járjon el, hiszen az éves bevallásban lesz lehetőség a korrekcióra, esetleg önrevízióra, amennyiben változnak majd az elszámolási előírások.
  • A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, az összefüggő gyakorlattól kezdve a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.
  • Az intézményvezető – a szakképzési centrumban a főigazgató és a kancellár együttesen – 2020. március 18. napjáig eljárásrendet alakít ki a digitális munkarend érvényesítésére (helyi eljárások) és megküldi az NSZFH Intézményirányítási Főosztálya számára.

 

Az oktatási intézmények új munkarendjének bevezetéséről a Magyar Közlöny 2020. évi 42. számában megjelent 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat rendelkezik.

 

itm-tajekoztato

 

Forrás: https://veszpremikamara.hu/hirek/szakkepzest-es-gyakorlati-oktatast-erinto-intezkedesek